План роботи методичного кабінету

                                                        План роботи

методичного кабінету

Мурафської СЗШ І-ІІІ ступенів

на 2008-2009 н.р.

І. Організаційно-педагогічні заходи :

 

1.Організувати роботу педколективу над проблемою школи

 « Розвиток творчих здібностей , інтересів та нахилів учнів» .

2.Організувати роботу шкільних методоб'єднань .

                                                               (Шведа Г.О.)

3.Скласти картотеку атестації та курсової перепідготовки
  вчителів .

                                                          ( вересень , Шведа Г.О. )

4. Постійно поповнювати  методкабінет зразками тестів для підготовки випускників до  зовнішнього  незалежного оцінювання з основних навчальних предметів .

 

5. Поповнити розділ « Новини педагогічної літератури»

                                          ( на протязі року , Медончак Л.М.)

 

ІІ . Заходи по підвищенню теоретичного і методичного рівня педпрацівників :

1.Спланувати роботу методоб'єднань класних керівників .

                                                      ( вересень, Мостова Н.І.)

2.Спланувати роботу методоб'єднань:

- гуманітарного циклу ( Хмельовська P.І.);

- фізико-математичного циклу (Сокульська Т.Є.);

- природничого циклу (Пльонсак Н.В. );

- початкових класів (Байдацька Р.І.);

- естетичного циклу (Залокоцька Л.Ф.)

- динамічної групи вчителів оздоровчо-трудового циклу (Ковальчук Р.П.)

3.Розробити заходи по організації допомоги вчителям, які
проходять атестацію.

                                                     ( вересень, Шведа Г.О.)

4. Підготувати матеріали до стенду «Готуємось до атестації »

                                                     ( Шведа Г.О., Савчук А.Л. )

5. Згідно планів курсової перепідготовки , організувати виконання до курсових і після курсових завдань, заслуховувати питання на нарадах при директорові;:

6. Провести педагогічні читання по проблемі школи.

7.Спланувати роботу по стажуванню молодих вчителів -  

  Крушельницької Н.Є., Василишиної А.В.

8. З метою організації систематичної допомоги молодим вчителям та     

    тим , що проходять атестацію :

а)рекомендувати для самоосвіти методичні розробки та
   інші матеріали;

б)спланувати і провести серію відкритих уроків з
    наступним їх обговоренням ;

в) спланувати взаємо відвідування уроків

                                                        (постійно, рада комітету )

9 Взяти участь в районному конкурсі „Вчитель року"

  (номінація „Інформатика").

10.Систематично слідкувати за виконанням навчальних програм

                                            (заступник директора , протягом року).

11. Постійно працювати над удосконаленням навчально-виховного процесу , прагнути до урізноманітнення методів викладання шляхом підвищення своєї педагогічної  майстерності, підвищувати ефективність кожного уроку, використовуючи з цією метою наочність, технічні засоби навчання , створювати проблемні ситуації; активізувати пізнавальні інтереси учнів, їх прагнення до самостійного здобуття знань

                                                         (постійно, адміністрація).

12 .Підвищувати вимогливість до оцінювання знань учнів, не  допускати лібералізму, необ'єктивність при перевірці знань учнів.

                                                    ( протягом року , адміністрація )

 

12. Забезпечити високий рівень знань під час проведення
      ДПА у 9-11 класах  шляхом систематичного повторення

      вивченого матеріалу , розробки екзаменаційного матеріалу ,                    

      належної організації проведення ДПА .

13.Поповнювати методкабінет новими розробками
      нестандартних уроків , тестами для підготовки учнів до                 

      зовнішнього незалежного оцінювання.

                                                                (систематично )

14. Провести огляд-конкурс методичних посібників та
      роздаткового матеріалу .

                                                           (березень, Рада методкабінету)

І5. Вивчити стан викладання української мови, зарубіжної                             

      літератури, в початкових класах - математики, української мови.

17. Проводити методичні оперативки по питаннях:

      а)  ведення класної документації;

                                                          (вересень)

 

б)організація гурткової роботи в школі, інд. занять;

                                                            ( вересень )

в) про вимоги до перевірки зошитів , оцінювання робіт учнів ;

                                                           (жовтень)

г) методика проведення батьківських зборів ;

                                                          ( жовтень )

д) про успішність учнів у вересні. Причини і шляхи  ліквідації   

     недоліків у роботі.

                                                            (жовтень)

е) про роботу з обдарованими учнями ;

є) про стан ведення і перевірки зошитів учителями ;

ж) про стан ведення класних журналів , учнівських зошитів;

 

з) про участь учнів в шкільних та районних предметних олімпіадах

                                                         ( листопад-грудень);

и) про виконання єдиних вимог до оцінювання знань, умінь та   

     навичок.

і) тематичний облік знань , залікова система оцінювання -стан,    

    перспективи:

- вплив індивідуальних занять на покращення знань учнів;

- про проведення консультацій по підготовці до ЗНО та ДПА ;

- робота наставників  з молодими  вчителями;

- аналіз успішності учнів та відвідування ними школи;

 - стан ведення шкільної документації.

18.Щомісяця проводити засідання методичної ради, на яких  

     розглянути питання :

-  організація методичної роботи  педагогічного колективу

   на 2008-2009 н.р.;

- робота ШМО над шкільною науково-педагогічною проблемою;

- опрацювання нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень   

   учнів;

- опрацювання Інструкції щодо ведення класних журналів;

- роль методичних об'єднань в атестації педагогів , індивідуальна    

   методична робота з учителями, які атестуються;

                                   ( вересень, жовтень, Мостова Н.І., Шведа Г.О.)

- аналіз підсумків шкільних предметних олімпіад та участь

  в районних предметних олімпіадах ,

                                                          ( листопад, Шведа Г.О.)

- організація  педагогічних читань;

- обговорення матеріалів атестації педагогів школи ;

- стан  курсової перепідготовки  та самоосвіти ;

- зовнішнє тестування випускників .

               (заступник директора з НВР Шведа Г.О.)

 

 

19. Планування роботи школи на новий навчальний

     рік,  використовуючи  анкетування, бесіди з учнями 

     та вчителями .

                                              (травень, дирекція школи)

 

 

Создано на конструкторе сайтов Okis. http://www.norma-stab.ru стабилизаторы напряжения однофазные.